โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ชาวเพชรบุรี ก้าวท้าใจ Season 4

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี “ชาวเพชรบุรี ก้าวท้าใจ Season4” โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณริมสันเชื่อน
แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

ติดต่อเรา