เสวนาการติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงาน
และประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับการติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

พร้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา