อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 5

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA Support Team รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผอ. สพม.เพชรบุรี นำทีมบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี ได้แก่ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ. สพม.เพชรบุรี นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวมทั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้ารับการอบรมเพื่อเป็น support team ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.ค.ศ. และวิทยากร สพฐ. ถ่ายทอดองค์ความรู้และบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/EUwR7YkrjQeQHLie9


ภาพ : นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะ
รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา