ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี ร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่น และพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

ติดต่อเรา