ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นำโดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย นายเดชา ปาณะศรี นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของ นายชัชพร จับสายทอง ณ วัดเขมาภิรัติการาม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1vrGPQ9HTjswLKaj_JOZP_V5u-N15bvfc?usp=sharing คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา