ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบางจานวิทยา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบางจานวิทยา โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมี นายกฤษณ์ แก้วอยู่ สส.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ โรงเรียนบางจานวิทยา

ติดต่อเรา