ร่วมพิธีเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชน
สร้างชาติ (NBI-Youth) รุ่นที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) รุ่นที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institure : NBI) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการรวมตัวของโรงเรียนในเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีจำนวนโรงเรียน 22 แห่ง จำนวนเยาวชนทั้งสิ้น 220 คน ณ ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/h3RJdRKryJF9TPaC6


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

ติดต่อเรา