ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลดำเนินงานโครงการ to be number one เนื่องจากโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมการประกวดแข่งขันชมรม to be number one ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา