พิจารณางบประมาณฯ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณางบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ รัตติกาล สนสนิท เครือข่าย ปชส.กลุ่มนโยบายและแผน

คลิกดูภาพกิจกรรม

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา