ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รร.คงคาราม รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ Zoom Meeting)
…โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา