ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบาย

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM MEETING เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบาย ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมี ท่าน​ ดร.ธีร์​ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ : นางสาวสุนันทา​ ลอยเจิ่ง
ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา