ประชุมรองผอ.สพม.เพชรบุรี และผอ.กลุ่มในสังกัด

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ.สพม.เพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.สพม.เพชรบุรี และผอ.กลุ่มในสังกัด โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี PHETCHABURI SMART Team องค์กรคุณภาพสูง ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ติดต่อเรา