ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 / 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 / 2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสพม.เพชรบุรี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมมอบนโยบายและข้อราชการ ผ่านระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ส่งตรงจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการประชุมเรื่องโครงการพาน้องกลับมาเรียน การประเมินผลสู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน การจัดสรรเงินดอกผล กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2565 สภานักเรียน และเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สพม.เพชรบุรี

ภาพ : นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา