ประชุมประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 6 / 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรีโดยมีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน และติดตามโครงการต่าง ๆ ในสำนักงาน ฯ
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา