ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางออนไลน์ของคณะที่ 9 ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ผ่านระบบ Zoom meeting จากห้องประชุม สตผ. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7 โดยมี นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าวฯ ผ่านระบบ Zoom meeting จากห้องประชุม สตผ. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7 ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ติดต่อเรา