ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย นายนิกูล ประทีปพิชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ร่วมกันประเมินผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ติดต่อเรา