ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์ พร้อมด้วย นายบุญช่วย วาดวงศ์ นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ร่วมกันประเมินผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา