ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน พร้อมด้วย นายสาโรช ระหว่างบ้าน และว่าที่ร้อยตรีอุทิศ รุ่งธีระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ร่วมกันประเมินผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ติดต่อเรา