ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และผอ.รร.ในสังกัดสพม.เพชรบุรี ได้แก่ ผอ.รร.คงคาราม ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผอ.รร.บ้านแหลมวิทยา ผอ.รร.บางตะบูนวิทยา ผอ.รร.ดอนยางวิทยา ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และผอ.รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบรรจุนักศึกษาทุน ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ และเพื่อดำเนินการวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา