ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ติดต่อเรา