ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเชิญชวนประกวดกิจกรรมและประกวดคลิปวีดีโอเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ติดต่อเรา