ขอเชิญชวนร่วมประกวดในโครงการประกวดมารยาทไทย

>>>ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดมารยาทไทย<<<

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
จัดโครงการประกวดมารยาทไทย “งามทรงวงดั่งวาด งามมารยาทนาดกรกราย” ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:30 น. – 16:00 น.
ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อาคาร ศ.3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

สามารถ Download เอกสารหลักเกณฑ์การประกวด ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด
และแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวด ได้ที่
link ด้านล่างนี้ http://www.satit.su.ac.th/…/index…/2017-07-02-04-09-42/1
สามารถส่งใบสมัครการเข้าประกวดได้ที่
link ด้านล่างนี้https://forms.gle/cKbn525gFaEBtpSe7

ติดต่อเรา