ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำแอนนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของปวงชนขาวไทย โดยแฝงศาสตร์พระราชาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีชีวิตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แอนนิเมชั่นดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://youtube.qszthWnshDg รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ติดต่อเรา