การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพการประชุมเพิ่มเติม

ติดต่อเรา