การประชุมนที่คัดเลือกโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 (ทดแทนนักเรียนรายเก่า)

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ การประชุมนที่คัดเลือกโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 (ทดแทนนักเรียนรายเก่า) ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ติดต่อเรา