การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยฯ ทางระบบ Zoom จาก สพฐ.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยฯ ทางระบบ Zoom จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร

ติดต่อเรา