สพม.10 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19

User Rating: / 3
PoorBest 

เมื่อวันที่่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่จากสถานศึกษาในสังกัด 4 จังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยส่งจังหวัดละ 4 หมู่  ( 1 หมู่ประกอบด้วยลูกเสือหรือเนตรนารี จำนวน 9 คน ผู้บังคับบัญชา 1 คน)  รวมทั้งสิ้น 160 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณ 12000 คน

ภาพ : ข่าว/ ศรีวิไล กิวหลิม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา