กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.17 ดูงาน สพม.10

นายปัญญา ทองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ให้การต้อนรับ นางมณฑนา ไสยวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี - ตราด) และคณะ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานบริหารงานบุคคลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภาพ:ข่าว / วัลลภา ทองนาค  ประชาสัมพันธ์ สพม.10