การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครั้งที่ 9/2555

User Rating: / 20
PoorBest 

นายประสาน ลักษณาวงศ์ ผอ.รร.ธงชัยวิทยา ย้ายไป รร.เมืองปราณบุรี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผอ.รร.ห้วยยางวิทยา ย้ายไป รร.ธงชัยวิทยา นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า รร.บ้านวังจรเข้ สพป.สมุทรสาคร ย้ายไป รร.หลักสองส่งเสริมวิทยา นางโสภา ชวนวัน ผอ.รร.บ้านปากเหมือง สพป.ปข.2 ย้ายไป รร.บางสะพานน้อยวิทยาคม ส่วนโรงเรียนที่กำหนดสัดส่วนบรรจุจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีของ สพม.10 ได้แก่ รร.เมธีชุณหวันวิทยาลัย และ รร.ห้วยยางวิทยา สำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง นางสาวจรูศรี เชี่ยวชูพันธุ์ รอง ผอ.รร.สมเด็จพระปิยมหาราช สน.การศึกษาพิเศษ ย้ายไป รร.อัมพวันวิทยาลัย และ นายสิรสินธ์ นุชนารถ รอง ผอ.รร.ราชวินิตปานขำบางแค สพม.1 ย้ายไป รร.คงคาราม นอกจากนั้นพิจารณาอนุมติตามผลการตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานวิชาการ (ด้านที่ 3) ของผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ ว.25/2548 และ ว.17/2552)

รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการย้าย รายชื่อครูที่ได้รับการย้าย