คณะ สพม 10 เข้าคารวะ พณฯ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อเย็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมคารวะและแสดงความยินดีกับ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ:ข่าว / วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10  ภาพกิจกรรม