สพม.10 ร่วมประชุมเสวนากับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดย ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่วมประชุมเสวนาเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภายหลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศ ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาดังกล่าว  โดยนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ภาพ:ข่าว  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ภาพกิจกรรม