นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลที่ 1 ในการแข่งขันวัดความสามารถทางวงิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลาง

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะครู นักเรียน ที่ได้รับรางวัล ที่ 1 ของโรงเรียน ,ในจังหวัดเพชรบุรี และภาคกลาง ในการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่10

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี