สพม.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ณ Aurora resort จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ Aurora Resort จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2555 โดยว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้บรรยายถึงนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกลยุทธ์ที่ีจะนำมาใช้ในการพิจารณาโครงการของแต่ละกลยุทธ์ โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณางบประมาณตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้เพื่อนำเข้าในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป

ภาพ:ข่าว / วัลลภา ทองนาค  ประชาสัมพันธ์ สพม.10 ภาพกิจกรรม