ด้วยรักและผูกพัน รองภัทธศาสน์ มาสกุล

คณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญขุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ร่วมรับประทานอาหารแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับ นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ช่วยราชการ สพม.10  เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยะโสธร) ถึงตัวจะไกลแต่ใจยังผูกพันเสมอ....

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10 ภาพกิจกรรม