โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นำคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดย นายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และในวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2555 ได้เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  ที่ ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้  ได้รับความเมตตาจาก พระครูวุฒิชัย วัชรเมธี ( ท่าน ว.วัชรเมธี) ในการบรรยายธรรมและนำปฏิบัติธรรม โดยมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าปฏิบัติธรรมที่ได้เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น" ครั้งที่ 1

ภาพ:ข่าว วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม