สพม.๓๖ ( เชียงราย-พะเยา ) แวะเยี่ยมศึกษาดูงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ นำโดย ผอ.ทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานรวมจำนวน ๔๔ คน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จังหวัดเพชรบุรี( ดูภาพกิจกรรม )