การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

User Rating: / 20
PoorBest 

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยมีว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู