สพม.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สพม.10  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับครูบรรณารักษ์ในสังกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดย รองชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ดร.ประพจน์ แย้มทิม และ นายประสาน ลักษณะวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนธงชัยวิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวทางในการเข้าโครงการที่ผ่านมาและในรุ่นต่อไป พร้อมทั้งแนวคิดแนวทางเพื่อให้ครูได้พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ภาพ : วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10 ภาพกิจกรรม

ข่าว : สุรัสวดี เกศรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.10