สพม.10 นำคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามเหนือ


สพม.10 โดย นายสมชาย แสงสุวรรณ ผอ.สพม.10 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนสังกัด สพม.10 ที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมจากงาน The Honor Mother's Day Exhibition & Compettition on Standard School & Asian Study The Secondary Education at Serveice Area 10 ศึกษาดูงานที่ มาศึกษาดูงานโรงเรียน Dang Cong San Viet Nam Quang Vinh Muon Nam  ประเทศเวียดนามเหนือ เมื่อวันที่ 8 - 13 กันยายน 2555

ภาพ:ข่าว /เครือข่าย ปชส.โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย