นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทรได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ออนไลน์ (TARO Math Tournament ประจำปี 2554)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน และอาจารย์สมชาย ถาวร อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TARO MATH TOURNAMENT ประจำปี 2554 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเฟ้นหาทีมที่มีความสามารถในการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กว่า 900 ทีม 800 โรงเรียน

ภาพ:ข่าว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรัทธาสมุทร