นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทรได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ TARO TOURNAMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ จากงาน TARO TOURNAMENT พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมีการนำเพลงมือที่เป็นเพลงเชียร์ของโรงเรียนมาประยุกต์ปรับท่าเป็นการแสดงในครั้งนี้

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรัทธาสมุทร