นักเรียนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในการประกวดภาพถ่าย "ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี"

นักเรียนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในการประกวดภาพถ่าย "ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี" ของโครงการการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี โดยมี ท่านพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ เป็นผู้มอบางวัล ณ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555

ภาพ:ข่าว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.โตนดหลวงวิทยา