ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 7/2555

ว่าท่่ร้อยโท ยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครั้งที่ 7/2555  เมื่อวันที่  12 กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10