ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่ง 10.5 ก.ม.

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา เฟื่องฟู นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่ง 10.5 ก.ม.(หญิง) รุ่นอายุ 14-18 ปี ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ระดับภาค จัดโดยธนาคารออมสิน  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ภาพ:ข่าว /เครือข่าย ปชส.โรงเรียนวัดจันทราวาส

(ศุขประสารราษฎร์)