ขอแสดงความยินดีกับชมรม To be Number One โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร (ระดับประเทศ) ประจำปี 2555

User Rating: / 5
PoorBest 

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับชมรม To be Number One  โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร (ระดับประเทศ) ประจำปี 2555 โดย นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร จากสำนักงานสาธารณสุข เขต 5 ลงนามโดย นายสุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 ในฐานะเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลสถานศึกษาพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร (ระดับประเทศ) ประจำปี 2555 จากสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต

ภาพ:ข่าว /เครือข่าย ปชส. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)