ขอแสดงความยินดีกับรางวัลครูสอนดี นางอุ่นเรือน จันทร์ดี ครู โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับ นางอุ่นเรือน จันทร์ดี ครู คศ.3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ที่ได้รับรางวัล "ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2555" โดยมี นายพิชิต อ่วมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ได้มอบขอบที่ระลึกแสดงความยินดี  ณ อาคาร 1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จากประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนป่าเด็งวิทยา