ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้บริหารการสึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

ว่าที่ร้อยโท ยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ซึ่งมติที่ประชุมกำหนดให้จัดงานในวันพฤหัสดบดีที่ 27 กันยายน 2555  เวลา 08.30 - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว / วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10