สพม.10 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ปี 2555

ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพม.10 ครู และนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ปี 2555" ที่วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 โดย สพม.10 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี และนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว / วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10