โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) รับมอบหนังสือห้องสมุดจากมูลนิธิสวนหลวง ร.9

User Rating: / 3
PoorBest 

นางสุวรรณา หมั่นมานะ หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และนายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน รับมอบหนังสือจากจากมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ที่ได้ทำหนังสือ 80 พรรษาราชันย์ 20 ปีสวนหลวง ร.9 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และสวนหลวง ร.9 ได้ดำเนินกิจกรรมครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2550 ทางมูลนิธิสวนหลวง ร.9 จึงเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อใช้ในการค้นคว้า จึงได้มอบหนังสือไว้ให้กับทางโรงเรียนเพื่อเข้าห้องสมุด

ภาพ:ข่าว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และ ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)