นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

สพม.10 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ

- นางสาวณัฐชยา เทียนทอง ประเทศจีน มณฑลกวางซี เมืองกุ้ยหลิน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยกว่างซี

- นางสาวกัญญามาศ หอมกลิ่น ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน มณฑลกวางตุ้ง
เมืองกวางโจว คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน
- นางสาวน้ำเพชร ไตรศิลป์วิศรุต รับทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของอำเภอหัวหิน ซึ่งได้เลือกไปประเทศเยอรมนี สาขาโลจิสติกส์ (การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) เป็นเวลา 5 ปี
ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.วังไกลกังวล